Menu Zavřeno

Koncert Marie Benetkové (flétna) a Barbory Rothové (kytara)

V rámci Muzejní noci vystoupí v pátek 24. června od 19:30 hodin na zámku Hradiště v Blovicích flétnistka Marie Benetková a kytaristka Barbora Rothová. Večer se ponese ve španělských rytmech – posluchači vyslechnou skladby J. Iberta, M. de Fally, A. Piazzolly a jiné. Srdečně zveme!

Marie Benetková je absolventkou Akademie múzických umění v Praze a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v oboru příčná flétna. Během studií své znalosti prohlubovala na mistrovských kurzech pod vedením C. Novákové, H. Schmeissera, J. Ostrého, Ph. Bouclyho, M. Braunsteinerové aj. V současnosti se věnuje komorní hře, příležitostně spolupracuje se symfonickými orchestry a naplno se věnuje pedagogické praxi. Vyučuje hru na flétnu na ZUŠ Blovice a ZUŠ Olešská v Praze.

Barbora Rothová je absolventkou Pardubické konzervatoře, v současnosti studuje magisterské studium hry na kytaru na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Kromě sólového vystupování se věnuje komorní hře, pedagogicky působí na ZUŠ Lyra v Praze.