Menu Zavřeno

Aktuality:

Další aktuality…


Video „U nás ve škole“ bylo natočeno v červnu 2021. Zábavnou formou přibližuje naši školu, pedagogy a hudební nástroje, které lze v ZUŠ Blovice studovat. Původně bylo určeno dětem předškolního věku a bylo promítáno při průzkumech hudebnosti v mateřských školách. Rozhodli jsme se ho ale zveřejnit, aby ho mohli zhlédnout zájemci o studium každého věku.


ZUŠ Blovice

Základní umělecká škola Blovice poskytuje vzdělání v rozsahu vymezeném zákonem č.29/1984 Sb. O soustavě základních uměleckých škol (školský zákon) a následnými změnami a doplňky.
Vzdělávání je realizováno v hudebním oboru s kapacitou 175 žáků.
Cílem školy je rozvíjet hudební nadání u dětí všech věkových kategorií pod vedením kvalifikovaných učitelů. Jejich snahou a posláním je vychovávat nejen profesionální hudebníky, ale učit děti lásce k hudbě, která je bude provázet celým životem.

Najdete nás na adrese Husova 222, 336 01 Blovice, přímo vedle křižovatky Husovy a Tyršovy ulice.


izuš
Město Blovice
Šablony II
EU