Menu Zavřeno

Aktuality:

Další aktuality…


ZUŠ Blovice

Základní umělecká škola Blovice poskytuje vzdělání v rozsahu vymezeném zákonem č.29/1984 Sb. O soustavě základních uměleckých škol (školský zákon) a následnými změnami a doplňky.
Vzdělávání je realizováno v hudebním oboru s kapacitou 175 žáků.
Cílem školy je rozvíjet hudební nadání u dětí všech věkových kategorií pod vedením kvalifikovaných učitelů. Jejich snahou a posláním je vychovávat nejen profesionální hudebníky, ale učit děti lásce k hudbě, která je bude provázet celým životem.

Najdete nás na adrese Husova 222, 336 01 Blovice, přímo vedle křižovatky Husovy a Tyršovy ulice.


izuš
Město Blovice
Šablony II
EU